ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ

Μια εκδρομή όπως θα έπρεπε να είναι όλες οι εκδρομές. Ωραία μέρη, ξεναγός “έξω καρδιά” αλλά και που σε όλα είναι “μπροστά”.