ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ

Αξιοθαύμαστη εκδρομή με σπουδαία και πλήρη στα καθηκοντά τους στελέχη.