ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ

Πολύ ενδιαφέρουσα, καλά οργανωμένη και πλήρως κατατοπιστική εκδρομή.