ΜΠΙΖΟΥΔΑΚΙΑ – ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ

Η Πέλια = Αρχηγός με ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ο Κώστας =οδηγός ο καλύτερος και γνώστης των δρόμων! Περιεκτικότατες ξεναγήσεις.