ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ

Καλά οργανωμένη και πολύ καλή εκδρομή. Εντυπωσιακή φροντίδα και προσοχή από την αρχηγό και τον οδηγό. Όλα φροντισμένα στο μέγιστο βαθμό.