ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ – ΒΡΕΤΑΝΗ – ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ

Η εκδρομή ήταν καταπληκτική, ένοιωθες ότι είχε μελετηθεί αρκετά, υπήρχε έγνοια και καλή θέληση.