ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ – ΒΡΕΤΑΝΗ – ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ

θέλω να ευχαριστήσω την αρχηγό για:  την ανεξάντλητη προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με τα απλά και τα μεγάλα ενός άγνωστου τόπου, – την ανεξάντλητη υπομονή και διαρκή προσοχή στις ανάγκες όλων μας, – την ανεξάντλητη ικανότητα να μιλάει να βλέπει: μπρος-πίσω-δεξιά-αριστερά, για 9 μέρες συνεχώς, και κυρίως για – την Οργάνωση και την Άνεση που κατάφερε να δημιουργήσει. Ήταν για μένα η καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία περιήγησης με group, μέχρι σήμερα!