ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ – ΒΡΕΤΑΝΗ – ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ

Άριστες εντυπώσεις από την εκδρομή. Τα μέρη που επισκεφθήκαμε αξιόλογα όσον αφορά την ιστορικότητά τους και με φυσική ομορφιά.

Πολύ φιλική και με πλήρη γνώση της Ιστορίας και Γεωγραφίας της περιοχής η αρχηγός.

Ο οδηγός, άριστος!

Ένα από τα καλύτερα ταξίδια που έχω κάνει.