ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ – ΒΡΕΤΑΝΗ – ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ

Άρτια οργανωμένη εκδρομή με εξαιρετική αρχηγό!