ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ – ΒΡΕΤΑΝΗ – ΚΑΣΤΡΑ ΛΙΓΗΡΑ

Άριστη εκδρομή, καλά οργανωμένη με καλές επιλογές. Πολύ ποιοτικά ξενοδοχεία