ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ

Πρώτη φορά τμε το EURORAMA, πρώτη φορά με γκρουπ. Ιδιαίτερα ικανοποιητική εμπειρία με πληρέστατη περιήγηση, ξενοδοχεία, διατροφή και κυρίως συνοδούς. Πέλια και Κώστα ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.