ΤΟΣΚΑΝΗ

Επέλεξα αυτή την εκδρομή για τις διαδρομές μέσω επαρχιακών δρόμων και τις επισκέψεις σε ιδιαίτερες πόλεις και έμεινα απόλυτα ευχαριστημένη.